Allmänna villkor

 • Hemstädning: För Hemstädning har vi en 24 timmars nöjd-kund garanti. Detta innebär att ifall vi har råkat missa ett eller flera moment i genomförandet av den bokade tjänsten, har du möjligheten att kontakta oss för att åtgärda detta. Kunden måste påpeka felet senast 24 timmar efter den genomförda städningen, då åtgärdar vi detta kostnadsfritt. Vid rapporterade fall före kl 13:00 åtgärdar vi samma arbetsdag, efter kl 13:00 kan det dröja till nästa arbetsdag. 
 • Storstädning: För Storstädning har vi en 24 timmars nöjd-kund garanti. Detta innebär att ifall vi har råkat missa ett eller flera moment i genomförandet av den bokade tjänsten, har du möjligheten att kontakta oss för att åtgärda detta. Kunden måste påpeka felet senast 24 timmar efter den genomförda städningen, då åtgärdar vi detta kostnadsfritt. Vid rapporterade fall före kl 13:00 åtgärdar vi samma arbetsdag, efter kl 13:00 kan det dröja till nästa arbetsdag.
 • Flyttstädning: För Flyttstädning har vi en 5 dagars nöjd-kund garanti för att säkra att det finns tid för din lägenhetsbesiktning. Detta innebär att ifall vi har råkat missa ett eller flera moment i genomförandet av den bokade tjänsten, har du möjligheten att kontakta oss för att åtgärda detta. Kunden måste påpeka felet senast 5 dagar efter den genomförda städningen, då åtgärdar vi detta kostnadsfritt. Vid rapporterade fall före kl 13:00 åtgärdar vi samma arbetsdag, efter kl 13:00 kan det dröja till nästa arbetsdag.
 • Kontorsstädning: För Kontordstädning har vi en 24 timmars nöjd-kund garanti. Detta innebär att ifall vi har råkat missa ett eller flera moment i genomförandet avden bokade tjänsten, har du möjligheten att kontakta oss för att åtgärda detta. Kunden måste påpeka felet senast 24 timmar efter den genomförda städningen, då åtgärdar vi detta kostnadsfritt. Vid rapporterade fall före kl 13:00 åtgärdar vi samma arbetsdag, efter kl 13:00 kan det dröja till nästa arbetsdag.

HomeJoy förbehåller rätten att avboka erbjudna tjänster vid uppstånd av hinder. Notera att, då vi bokar in personal i förväg är det viktigt att du kontaktar oss i god tid ifall du vill avbeställa eller flytta din städning, följande gäller: 

 

 • Hemstädning: Vid avbokning av hemstädning pga diverse anledningar, måste den avbokas senast 24 timmar innan det planerade besöket. Om besöket inte avbokas innan dess kommer besöket att debiteras till kunden i fullt pris om inte en annan lösning kan tas fram mellan parterna. 
 • Storstädning: Vid avbokning av storstädning pga diverse anledningar, måste den avbokas senast 48 timmar innan det planerade besöket. Om besöket inte avbokas innan dess kommer besöket att debiteras till kunden i fullt pris om inte en annan lösning kan tas fram mellan parterna.
 • Flyttstädning: Vid avbokning av flyttstädning pga diverse anledningar, måste den avbokas senast 48 timmar innan det planerade besöket. Om besöket inte avbokas innan dess kommer den bokade tjänsten att debiteras till kunden i fullt pris om inte en annan lösning kan tas fram mellan parterna.

 

 • Kontorsstädning: Om en flyttstädning ska avbokas pga diverse anledningar, måste den avbokas senast 48 timmar innan det planerade besöket. Om besöket inte avbokas innan dess kommer besöket att debiteras till kunden i fullt pris om inte en annan lösning kan tas fram mellan parterna.

Vi tar en fast avgift för städmaterial och resekostnader till alla uppdrag då detta inte får ingå i det RUT-berättigade priset för städningen. Denna avgiften är inte RUT-berättigad och tillkommer för varje besök. Avgiften ligger på 79 kr och är inkluderad i det totala beloppet  när du gör din bokning.

För din egen och våra medarbetares säkerhet behöver du upplysa oss ifall du själv har allergier eller pälsdjur i hemmet.

Detta gäller ifall ni kan inte närvara vid en städning och väljer att lämna in nycklar till oss. När vi får in era nycklar kodas dessa så att de ej ska kunna spåras till ert hem vid förlust. Vi sätter även polisbrickor på dem, så att ifall de blir borttappade är det en större chans att de blir inlämnade till polisen. I de fall då nyckeln inte dyker upp via polisen har HomeJoy AB försäkringar som betalar för ett eventuellt låsbyte i ert hem. 

Städtjänster är RUT-berättigade för alla kunder som uppfyller kriterierna listade nedan. Du behöver inte rapportera till skatteverket själv, vi gör det år er. Ifall du har överskridit rotavdrag och rutavdrag som sammanlagt högst får vara 75 000 kronor per person och år du skyldig få betala den överskridna summan själv. Alternativt kan det överskridna beloppet överföras till en annan person i ditt hushåll. Kraven från Skatteverket för att få RUT-avdrag är listade nedan

För att kunden ska ha rätt till rutavdrag ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Kunden ska bo i bostaden där tjänsten utförs.
 • Kunden ska faktureras för tjänsten och/eller ha utgiften för tjänsten.
 • Kunden ska ha rutavdrag kvar att utnyttja. Rot- och rutavdraget är sammanlagt högst 75 000 kr per person och år varav rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kronor.
 • Kunden ska vara bosatt i Sverige och betala skatt här (obegränsat skattskyldig) eller bo utomlands men välja att beskattas i Sverige enligt inkomstskattelagen (begränsat skattskyldig).
 • Kunden ska ha fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Kunden ska vara vid liv när tjänsten utförs. Ett dödsbo kan få rutavdrag, men enbart för tjänster som utfördes före dödsfallet.

Om två eller flera personer gemensamt nyttjar bostaden kan de dela på rutavdraget. Sammanlagt kan dock rutavdraget aldrig bli högre än 50 procent av den totala arbetskostnaden. Läs mer

Våra anställda är hjärtat av vårt företag och vi kommer inte att acceptera om de behandlas illa på något sätt. När du anlitar våra tjänster måste du visa respekt och hänsyn till våra medarbetare. Om ni har specifik kritik får ni gärna diskutera det med medarbetaren på plats eller ta kontakt med oss på kontoret. Ifall vår medarbetare inte känner sig säker på sin arbetsplats (ert hem) p.g.a diverse anledningar har vi rätten att avböja tjänster till er.