Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://www.homejoy.nu. Företagets namn är HomeJoy AB org. nummer: 559317-8469

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/.

De enda mediefilerna som vi kan samla in är kopplade till jobb-ansökningsprocessen. De mediefiler som du väljer att skicka in används bara i rekryteringsprocessen och inget annat.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies (textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa administratören av webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller där en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar. Genom att använda denna webbplats, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

 

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga

På HomeJoy varken säljer vi eller överger några uppgifter om dig som kund. Då vi själva är kunder i andra miljöer, förstår vi hur viktigt det är att känna sig trygg när man delar sina uppgifter.

Baserat på faktumet att vi inte har kontroll över tredje parts webbsidor tar vi inte ansvar för innehållet, processen eller liknande. Dessa länkar används endast för kundens skull för att t.ex. genomföra bokningar. Tjänsterna är i sin tur ansvariga för att se till att de uppfyller sina förpliktelser. Mer om tredje partens policy kan läsas på länken https://zenbooker.com/privacy

Vi sparar era uppgifter bara under tiden det uppfyller ett syfte att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. HomeJoy kan spara vissa uppgifter under längre perioder ifall det till exempel pågår en juridisk process och det finns behov av informationen för att följa lagkrav och Homejoys rättsliga intressen. Vi sparar inte uppgifter om våra kunder om den senaste genomförda beställningen eller betalningen var genomfört mer än 2 år (24 månader) sedan. Samma regler gäller för alternativt senaste kopplingen till företaget.

Om du är missnöjd eller inte vill vara deltagen i HomeJoy får du gärna kontakta vår kundtjänst så kan vi avsluta ditt konto och radera dess uppgifter om dig. Enligt lag är vi dock skyldiga att bibehålla vissa uppgifter om dig som kund även om du har bett oss att ta bort de. Exempelvis är vi skyldiga att spara samtliga kvitton i sju år för att uppfylla juridiska krav.

Du har rätt att en gång om året vid berättigade skäl att begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

HomeJoy har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn och kommer att med rimlig  varsel informera dig vid ändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill godta ändringarna har  du rätt att säga upp ditt avtal innan den ändrade policyn träder i kraft.

Det huvudsakliga syftet för behandling av personuppgifter är att: 

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av tjänst/köp,  fakturering, eventuell reklamation 
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara på frågor och rätta  felaktiga uppgifter 
  • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon  avseende HomeJoy och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
  • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster 
  • Ge dig som kund relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på  webben 
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster 
  • Förhindra bedrägerier 
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
  • Uppgifterna kan även komma och utgöra underlag för marknads- och kundanalyser,  marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling  relaterat till köp av våra tjänster. 

De lagliga grunderna för behandling av dina personuppgifter

Uppfyllande av avtal; vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra  avtalet med dig som kund, så som för att genomföra beställningar/köp och för att kunna  fullgöra våra åtaganden. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig  som kund såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, samt ditt intresse av våra  erbjudande för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga  erbjudanden. 

Intresseavvägning; En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på  en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna  skicka erbjudanden till dig om våra tjänster. HomeJoy behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör  profilering med stöd av en intresseavvägning. 

Rättslig förpliktelse; i vissa fall kan HomeJoy ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Ett exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför är för att  kunna uppfylla bokföringslagens krav. 

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: 1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. 2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag. 3) Uppgifter kring RUT avdrag.

Data från besökare kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.